Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Luc BRIAND, Le rôle filtre du juge ordinaire dans la question prioritaire de constitutionnalité

Franţa a cunoscut o revoluţie juridică la 1 martie 2010, o veritabilă revoluţie a drepturilor fundamentale odată cu intrarea în vigoare a chestiunii prioritare de constituţionalitate. Odată cu chestiunea prioritară de constituţionalitate, legea poate fi contestată de către justiţiabil, cu ocazia unui proces în curs, în faţa unei instanţe de jurisdicţie, se pune în articolul 61-1 din Constituţie. Iată, deci, controlul pe cale de excepţie instaurat. Prin filtrarea chestiunii prioritare de constituţionalitate se difuzează în rândul tribunalelor de primă instanţă şi al curţilor de apel, precum şi în sânul Curţii de Casaţie o veritabilă cultură a drepturilor fundamentale constituţionale.